Bonving Konsult/CashHunting

cashhunting

Okända pengar

Det här menar vi med ‘okända pengar’

Vi är helt övertygade om att ni inte har gjort fel utan att er redovisning stämmer. Men dagens komplexa regelverk gör att det är lätt att missa ändrade avgiftsregler, nya prejudicerande rättsfall, nya avdrag, lagar och avtal. Ni kanske har bytt löne- och ekonomisystem eller ändrat era rutiner för rättelser. Bakom alla regler och förändringar kan det dölja sig ‘okända pengar’.

Så här går det till

Genom en väl utvecklad metod och analysverktyg går vi strukturerat igenom alla data och hittar i de flesta fall avgifter och skatter som företaget kan få tillbaks.

Förstudie: Vi analyserar era årsbokslut och med stöd av våra applikationer bedömer vi tillsammans om vi ska gå vidare i nästa steg.

Analys: Vi går bland annat igenom arbetsgivaravgifter, personalens skatter, försäkringspremier, organisations- och branschavgifter, ert administrativa system och analyserar in- och utdata mellan pa- och ekonomisystem. Vårt arbete omfattar det senaste avslutade bokföringsåret och 5 år tillbaks. Vi finns hos er ett par dagar, utspridda på ett par månader.

Redovisning: Vi sammanställer och redovisar vårt arbete och tar fram en skrivelse om rättelse av inbetalda skatter och avgifter.

Uppföljning: Vi följer upp ärendet hos berörda myndigheter under handläggningen.

Det här gör ni

Er insats brukar röra sig om 1–2 timmar. Ni förser oss med uppbörds- och skattedeklaration, kontrolluppgiftssammandrag, och förekommande fall, individuella kontrolluppgifter.

Er risk och ekonomiska insats är noll

Förutom ert arbete med att förse oss med underlag finns ingen ekonomisk risk för er. Hittar vi så får ni större delen av det återbetalda beloppet och vårt arvode blir en del av det som betalas tillbaka. Vi fakturerar er först när ni fått pengarna utbetalda. Allt arbete sker naturligtvis under sekretess och alla uppgifter som framkommer är konfidentiella.

Bonving konsult

ADRESS

Rådhusgatan 26 A
571 31 NÄSSJÖ
Sverige

KONTAKT

bonving@tele2.se
070-924 25 24