Bonving Konsult/CashHunting

bonvingkonsult

Affärsidé, mål och metod

Vi erbjuder rådgivning och projektledning inom områdena ekonomi, personal och data. Vårt mål är att kunden ska spara och tjäna pengar genom vårt uppdrag. Vår erfarenhet och de tväranalyser vi genomför borgar för detta .

Policy

Affärsidé, mål och metod Vi erbjuder rådgivning och projektledning inom områdena ekonomi, personal och data. Vårt mål är att kunden ska spara och tjäna pengar genom vårt uppdrag. Vår erfarenhet och de tväranalyser vi genomför borgar för detta . Policy Vi arbetar efter policyn att varje kund är unik och att varje lösning för kunden är unik. Vårt arbetssätt är helt leverantörsoberoende. Vår önskan är att kunden ska känna förtroende och vill återkomma till oss.

Konsultområden

Management

 • Strategifrågor

 • Verksamhetsanalys

 • Organisationsförändringar

Ekonomistyrning

 • Ekonomisystem

 • Skatter

 • Redovisning

 • Försäkringar

 • Rutineffektivisering

Personal och löneadministration

 • HR

 • Lönesystem

 • Lönehantering

 • Tidredovisning

 • Personalkostnader

 • Arbetsgivaravgifter

 • Organisationsavgifter

 • Försäkringar

Informationssäkerhet

 • Strategier

 • Upphandling

 • Implementering

 • Utvärdering

 • Dokumentation

"Chef att hyra"

Projektledning

Cash-hunting

Bonving konsult

ADRESS

Rådhusgatan 26 A
571 31 NÄSSJÖ
Sverige

KONTAKT

bonving@tele2.se
070-924 25 24