Bonving Konsult/CashHunting

"Varje kund är unik och varje lösning är unik"

Bengt Bonving har under 20 år utvecklat systemen och analysverktygen för att hitta 'okända pengar'. Att metoden , som är oberoende av bransch, fungerar visar en rad lyckade analyser i medelstora och stora svenska företag, statliga och kommunala bolag, kommuner med flera.

Vi hittade 2,5 miljoner kronor

Ett av våra analysarbeten gällde ett större internationellt företag. Vi lät först bolagets egna finans- och personalavdelningar analysera sin egen verksamhet, utan att hitta några "okända pengar". Därefter analyserade vi fem års bokföring och hittade 2,5 miljoner kronor, i inbetalda skatter och avgifter, som företaget kunde få tillbaka.

Inom områdena ekonomi, personal och data hjälper vi företaget att spara och tjäna pengar. Vi uppnår detta genom tväranalyser och erfarenhet från samtliga områden.

Vi har specialiserat oss på att hitta 'okända pengar' omfattande arbetsgivaravgift, personalens skatter och andra personalrelaterade avgifter.

Bonving konsult

ADRESS

Rådhusgatan 26 A
571 31 NÄSSJÖ
Sverige

KONTAKT

bonving@tele2.se
070-924 25 24