Bonving Konsult/CashHunting

affärsidé och mål

  • Nu har vi vidareutvecklat vårt system så att ert arbete blir mycket minimalt.

  • Vi haft förmånen att under året fått arbeta med bl.a 3 av landets största företagskedjor. Med positivt utfall för dessa.

  • Citat från en av dem som vi fick avtal med efter lång tids enträget arbete:

"- Det trodde vi inte, att vi kunde tjäna så mycket pengar för så lite eller nästan inget arbete."

Vår utgångspunkt är:

  • - Er redovisning är korrekt

  • - Ingen har gjort fel

  • - Vi upprättar alla underlag och handlingar

  • - Ni gör minimalt arbete ( 1 - 3 tim)

  • - Ni tar ingen risk

  • - Det kostar inget om ni inte återfår pengar

Bonving konsult

ADRESS

Rådhusgatan 26 A
571 31 NÄSSJÖ
Sverige

KONTAKT

bonving@tele2.se
070-924 25 24