Bonving Konsult/CashHunting

affärsidé och mål

  • Nu har vi vidareutvecklat vårt system så att ert arbete blir mycket minimalt.
  • Vi haft förmånen att under året fått arbeta med bl.a 3 av landets största företagskedjor. Med positivt utfall för dessa.
  • Citat från en av dem som vi fick avtal med efter lång tids enträget arbete:

"- Det trodde vi inte, att vi kunde tjäna så mycket pengar för så lite eller nästan inget arbete."

Vår utgångspunkt är:

- Er redovisning är korrekt

- Ingen har gjort fel

- Vi upprättar alla underlag och handlingar

- Ni gör minimalt arbete ( 1 - 3 tim)

- Ni tar ingen risk

- Det kostar inget om ni inte återfår pengar